Några blandade bilder

Fler bilder från vår lokal samt tävlingar vi deltagit i.
Ytterligare bilder av spelare och sponsorer tillkommer allteftersom.